WINNER w Europie

Z naszego międzynarodowego hubu w Hemer codziennie wyruszamy do wszystkich miejsc w Europie. Cyfrowa sieć i długoterminowa współpraca z certyfikowanymi partnerami zagranicznymi gwarantują kompleksową dystrybucję długich towarów w całej Europie.

Szczególną rolę odgrywają tu nasze oddziały we Włoszech, Polsce, Czechach i Austrii. Dzięki tej ekspansji własnej sieci nadaliśmy ton strategicznej orientacji naszej firmy w regionie europejskim.

Nasz wyszkolony personel zapewnia odprawę celną za pomocą wspieranej informatycznie procedury ATLAS, a tym samym upraszcza obsługę międzynarodowych transportów.

WINNER w Europie

WINNERsieć

Sieć Winner Spedition, która specjalizuje się w długich ładunkach, jest naszym wyjątkowym punktem sprzedaży i umożliwia ogólnokrajową dystrybucję w całych Niemczech. Jednolite magazyny wjazdowe z systemami dźwigowymi, połączone codziennymi zaplanowanymi transportami i procesami wspieranymi przez IT, zapewniają ściśle określone czasy tranzytu.

Szczegóły

WINNER na kolei

Dzięki naszym transportom intermodalnym łączymy środki transportu drogowego i kolejowego, a jednocześnie efektywność ekonomiczną z korzyściami ekologicznymi. Nasze pociągi blokowe są naszą główną atrakcją w transporcie kombinowanym.

Szczegóły

WINNER na drodze

Dzięki naszym bezpośrednim transportom oferujemy naszym klientom usługę pilnych dostaw terminowych, a także ładunki całopojazdowe (FTL) w europejskim transporcie lądowym.

Szczegóły

WINNERusługi

Dzięki naszym usługom logistycznym zapewniamy naszym klientom znaczną wartość dodaną wykraczającą poza same usługi. Poprzez integrację z SCM naszych klientów, przyjmujemy rolę koordynatora logistycznego.

Szczegóły